THÁNG 11 NĂM 2022
23 23
Thứ tư
Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân nào mà là báu vật của cả loài người.
- Ralph Waldo Emerson -
30 30

Tháng Mười

Ngày Hoàng Đạo

  • Năm Nhâm Dần
  • Tháng Tân Hợi
  • Ngày Canh Thìn
  • ty Giờ Mùi